Select Page

MARTES 10 ASTEARTEA

PUÑO. «Demoliendo la cuarta pared»

¿Es el dibujo algo imprescindible para el ser humano? ¿Se puede sobrevivir como profesional creativo en plena crisis global? ¿Por qué el cine de los 70 es mejor que el de otras décadas? ¿Merece Pieter Brueghel que le llamen El Viejo? A través de un nuevo formato dinámico de charla, Puño resolverá estas dudas y algunas más y expondrá sus ideas acerca de la ilustración, la creatividad y la realidad profesional de los oficios artísticos. Además, tan solo participando en este diálogo colectivo podrás llevarte a casa una lámina del artista creada exclusivamente para la ocasión.

http://www.kokekoko.com/

Entrada gratuita hasta completar aforo.

PUÑO. «Demoliendo la cuarta pared«

Gizakiarentzat marrazkia ezinbestekoa da? Krisi globalaren erdialdean, sortzaile profesional bezala bizirik iraun daiteke? Zergatik 70ko zinema beste hamarkadetakoa baino hobeagoa da? Pieter Brueghel-lek merezi du Zaharra-ren gaitzizena? Berria den solasketa formatu dinamiko baten bitartez, Puñok zalantza hauek eta beste batzuk argituko ditu eta ofizio artistikoen inguruko errealitatea eta kreatibitatea, zein ilustrazioaren inguruan dituen ideiak azalduko ditu. Gaitera talde elkarrizketa honetan parte hartze soilarekin, artistak esklusiboki ekitaldia dela eta egindako irudi bat lor dezakezu.

http://www.kokekoko.com/

Doako sarrera lekua bete arte.

RELAJAELCOCO. «La visión yuxtaposicional entre el top manta, el cliente postdimensional y los calamares a la romana: una apostasía neocyberpunk»

Una retrospectiva de la trayectoria del estudio relajaelcoco, un estudio relativamente joven (2008) y definitivamente pequeño (2+1 personas) pero al fin y al cabo una trayectoria satisfactoria.

Relajaelcoco es un estudio de diseño gráfico donde se brinda hacia la felicidad y el buen rollo. Nuestro proceso de trabajo no existiría sin la cantidad de música que devoramos todos los días. Es un proceso racional, basado en una metodología concreta pero que hace de la alegría el aspecto más importante de la vida laboral. 

Anécdotas, dificultades, batallas sangrientas, pechos censurados, guayabas y mucho más, desde los comienzos más cutre-salchicheros hasta los trabajos con la BBC, Wired UK, Enterteinment Weekly y otras grandes marcas. ¿Ha sido suerte?¿Trabajo duro?¿O el tráfico de narcóticos por la costa norte de España?

Hemos nacido freelance, las jerarquías y tener jefe nos han dado urticaria desde siempre, porque enjaulan la creatividad. 

Reivindicamos el nomadismo gráfico, viajar con el coco y para el coco, y vivir intensamente  el diseño en todas sus facetas, fiestas incluidas. 

Trabajamos para clientes nacionales e internacionales de los cuales no podemos desvelar los nombres por temas de seguridad nacional. 

http://www.relajaelcoco.com/

Entrada gratuita hasta completar aforo.

RELAJAELCOCO. «La visión yuxtaposicional entre el top manta, el cliente postdimensional y los calamares a la romana: una apostasía neocyberpunk»

Relajaelcoco estudioaren ibilbidearen atzera begirako bat. Erlatiboki gaztea (2008) eta zeharo txikia (2+1) den estudioa, baina azken finean, gustukoa izan den ibilbide batekin.

Relajaelcoco zoriona eta alaitasunagatik topa egiten den diseinu grafikoko estudio bat da.Gure lan prozesua ez litzateke existituko egunero irensten dugun musikagatik ez balitz. Prozesu arrazional bat da, baina metodologia zehatz batetan oinarrituta, lan bizitzaren ikuspuntu garrantzitsuena alaitasuna da.

Kontatzekoak, zailtasunak, bataila odoltsuak, zentzuratutako bularrak, guaiabak eta pilaka gauza gehiago. Guztiz narrasa izan zen hasieratik, BBC, Wired UK, Enterteinment Weekly, eta beste marka nagusiekin egindako lanetara. Zortea izan da? Lan gogorra? Edo narkotikoen trafikoa Espainiako ipar kostaldetik?

Freelance jaio gara, hierarkia eta buruzagi bat izateak betidanik azkura eman digu, ahalmen sortzailea kaiolatzen duelako.

Nomadismo grafikoa aldarrikatzen dugu, buruarekin eta buruarentzat bidaiatu, eta diseinua bere ikuspen guztietatik indarrarekin bizi, parrandak barne.

Segurtasun nazionala dela eta, izenik eman ez ditzakegun enpresentzat lan egiten dugu, nazio zein nazioarteko bezeroentzat.

http://www.relajaelcoco.com/

Doako sarrera lekua bete arte.

Mesa redonda: “¿La red mató a la estrella del papel? Analógico vs. digital”

Ponentes: Desirée de Fez (crítica de cine de Fotogramas), Albert Monteys* (historiestista e ilustrador), Koldo Gutiérrez (periodista de la revista “Cactus”)

Moderador: Borja Crespo

El papel sobrevive en la era digital. Diversos autores que se mueven en ambos mundos -prensa, cómic, cine- disertarán sobre las ventajas y desventajas de dos maneras de difundir su trabajo.

http://estudiodecine.com/desiree-de-fe/

http://funpaper.tumblr.com/

http://revistacactus.com/

Entrada gratuita hasta completar aforo.

*Albert Monteys estará firmando cómics el martes 10 a partir de las 18:00 en la Librería Joker de Bilbao.

 

Mahai-ingurua: “¿La red mató a la estrella del papel? Analógico vs. digital«

Hizlariak: Desirée de Fez (Fotogramas aldizkariaren Kritikalaria), Albert Monteys* (istoriokontatzaile eta ilustratzailea), Koldo Gutierrez (“Cactus” aldizkariaren kazetaria)

Moderatzailea: Borja Crespo

Papera bizirik irautzen du aro digitalean. Arlo bietan – prentsa, komiki, zinema- mugitzen diren autore ezberdinak bere lanak zabaltzeko bi era ezberdinen abantaila eta desabantailei buruz mintzatuko dute.

http://estudiodecine.com/desiree-de-fe/

http://funpaper.tumblr.com/

http://revistacactus.com/

Doako sarrera lekua bete arte.

*Albert Montenys otsailak 10 asteartea, seiretatik aurrera Bilboko Joker liburu dendan komikiak sinatzen egongo da.

 

 

CARLO PADIAL. “Yo sólo quiero ser yo”

Neurosis en estado puro, la mirada de Carlo Padial sobre las cosas y sobre las relaciones sociales es desquiciada, divertida y turbadora. Detrás de ese irascible humor crispado, esa metodología de parodiar el todo, de convertir lo cotidiano en susceptible de carcajada, en satirizar a los culturetas y modélicos personajes del post-humor en carne para la picadora,  Carlo Padial, representante de la nueva comedia española y también conocido por su faceta como guionista y escritor y por haber facturado la webserie Go Ibiza Go y Mi loco Erasmus, presenta un espectáculo en el que ejerce de falso performer de su propia vida.  Un espectáculo a medio camino entre el posthumor, el stand-up comedy autobiográfico norteamericano y la catarsis psiquiátrica.

Carlo Padial es un apóstol de las formas posthumorísticas de la comicidad. Estas consisten en hacer humor sobre el propio humor, en jugar con los límites naturales de éste –el terror, lo patético-, y en elaborar un discurso hipertextual a partir del zurcido de referentes ajenos, máxime si tal ensamblaje es chocante, desconcertante, y (por lo tanto) hilarante. YO SÓLO QUIERO SER YO es humor y terror en una sola noche. Tragicomedia Stand-Up. Espectáculo. Una noche con un tipo HABLANDO DE PIE. O sentado. O estirado en el suelo. Realidades complejas. Silencios incómodos. Material completamente nuevo. ¿Poco trabajado? ¿Incoherente? Tú decides.

https://www.youtube.com/user/LosPionerosdel2000

Entrada gratuita hasta completar aforo.

CARLO PADIAL. “Yo sólo quiero ser yo”

Neurosia egoera hutsean. Carlo Padial-en begirada gauza eta erlazio sozialen inguruan, erotuta, dibertigarria eta nahasgarria da. Haserrekor umore amorratuaren atzetik, guzti bat den kontzeptuaren parodiatzearen metodologian, egunerokoa irribarre-kada batetan bihurtzeko gaitasuna, bere satira gaitasunarekin haragia txikitzeko makina baten osagai bihurtzen ditu kulturkeritsuak eta umore-ondorengo pertsonai eredugarriak, eta aurkezten digu bere bizitza beraren faltsu performer baten papera burutzen duen ikuskizun bat. Katarsi psikiatrikoa, iparamerikar stand-up comedy autobiografikoa

eta umore-ondoko erdibidean dagoen ikuskizun bat da. Carlo Padial-ek, espainiar komedia berriaren ordezkaria izateaz gain, baita ere ezaguna da idazle eta gionista izateagatik eta Go Ibiza Go eta Mi loco Erasmus webseriak exekutatzeagatik. Komizitatearen umore-ondoreko formen hedatzaile bat da. Hauek umore berarekin egiten dute umore, honen limite naturalekin jolasten dute (beldurgarri edo lazgarria dena) eta kanpoko erreferenteak oinarri bezala hartuz saretzen dute hitzaldi hipertextual bat, batez ere sortutako sarea, harrigarria eta bitxia bada, hori dela eta barre-eragilea. “YO SÓLO QUIERO SER YO” umore eta ikara gau bakar batetan da. Tragikomedia, Stand-up, Ikuskizuna. ALTZATUTA HITZEGITEN duen tipo batekin gau bat da. Edo jesarrita.

Edo lurrean luzatuta. Errealitate konplexuak. Isiltasun ez erosoak, guztiz berria den materiala. Ez oso landuta? Koherentzi gabekoa? Zuk erabakitzen duzu.

https://www.youtube.com/user/LosPionerosdel2000

Doako sarrera lekua bete arte.