Select Page

VIERNES 13 OSTIRALA

RAQUEL MEYERS. “Keyboardslöjd. Dibujando con el Commodore 64”

Raquel Meyers hablará de su trabajo en ‘text-mode’ (modo texto), donde los píxeles son sustituidos por caracteres de texto usando solamente el teclado del Commodore 64. En él teclea caracter por caracter (PETSCII) para crear  animaciones mecanografiadas. Otras técnicas usadas por la artista son el teletexto y el punto de cruz. Ambas comparten la cuadrícula como base y los caracteres como instrucciones. Aunque estas tecnologías son consideradas ‘obsoletas’ o ‘zombie media’ (Bruce Sterling) su trabajo, lejos de las limitaciones, es una demostración de posibilidades. Las nuevas ideas no requieren nuevas tecnologías.

http://www.raquelmeyers.com/

Entrada gratuita hasta completar aforo.

RAQUEL MEYERS. “Keyboardslöjd. Dibujando con el Commodore 64”

Raquel Meyer, bere `text-mode´-en (testu moduan) egindako lanari buruz hitz egingo du, non pixelak Commodore 64-aren teklatu soilarekin egindako testu ikurrengatik aldatzen diren. Bertan, mekanografiaturiko animazioak sortzen ditu, ikurrez ikur tekleatuz (PETSCII) . Artistak erabiltzen dituen beste teknika mota dira teletestua eta gurutze-puntua. Biak banatzen dute lauki-sarea oinarri bezala eta ikurrak agindu bezala. Naiz eta teknologia hauek `zaharkituak´ edo `zombie media´ (Bruce Sterling) izaera izan, bere lana, mugetatik urrun, aukeren zabalpen bat da. Idei berriek ez dute teknologia berrien beharrik.

http://www.raquelmeyers.com/

Doako sarrera lekua bete arte.

RAÚL MINCHINELA. “CORAZÓN CORAZÓN FLAMENCA CORAZÓN : Identidades en la era de la nube”

Corazón Corazón Flamenca Corazón va a hacer un recorrido sobre el estado de la interacción digital. En primer lugar a través de los mensajes de movil, que están potenciando la expresión sentimental mediante gráfica por encima de las palabras, en un proceso idéntico al que han vivido las redes sociales, donde las selfies han desbancado a las bitácoras-blog. En segundo lugar, mediante la formulación del youtuber, un perfil en expansión que está tejiendo un acervo generacional donde los estímulos principales son la cultura compartida del videojuego y las interacciones gamberras con los desconocidos. El perfil youtuber ha comenzado a tener sus primeras fricciones con la cultura establecida en casos como el de Dapper Laughs, un autor al que la TV inglesa le concedió espacio por ser youtuber y al que se le sometió a escarnio por hacer en antena aquello para lo que le habían convocado. Y en tercer lugar, a través de la diferencia de potencial entre la imagen pública que se proyecta en la red y la personalidad física que se practica en la calle, que es el motor del comic Private Eye -donde todos los ciudadanos circulan encapuchados porque su identidad «de verdad» está en la nube- y que obliga a plantearse los nuevos cánones de identidad y personalidad, en una época donde la televisión ha fomulado los realities como programas-trampa donde la acusación definitiva es «ser un falso». El ser y el parecer en emisión constante, en tensión entre lo que se puede formular y lo que se permite.

http://www.minchinela.com/

Entrada gratuita hasta completar aforo.

RAÚL MINCHINELA “CORAZÓN CORAZÓN FLAMENCA CORAZÓN: Identidades en la era de la nube”

Corazón Corazón Flamenca Corazón elkarrekintza digitalari buruzko ibilbide bat egingo du. Hasteko, mugikorrekin bidaltzen diren mezuen bitartez, non sentimenduen adierazpen grafikoa sustatzen ari da hitzaren gainetik, sare sozialetan gertaturiko prozesu berdina jarraituz, non selfi-ak bitakora-blogei lekua kendu die. Bigarren lekuan, youtuber-aren aurkezpenarekin, belaunaldi-ondare bat ehuntzen ari duen handitzen ari den ereduaren bitartez, non estimulu garrantzitsuena bideo-jokoen partekatutako kultura eta ezezagunekin interakzio baldarrak direnak. Youtuber-aren perfila jadanik hasi da tirabiraka ezarritako kulturarekin, Dapper Laughs autorearen kasuan bezala, youtuber izateagatik telebista ingelesa leku bat eman zion, eta telebistan kontratatua egitekoa egiteagatik irain publikoa jasan zuena. Eta hirugarrenez, kalean erabiltzen den pertsonalitate fisikoa eta sarean ematen den irudi publikoa duen potentzialaren ezberdintasunaren bitartez. Hau da Private Eye komikiaren oinarria, hiritarrek kaleetatik txanodun doazen mundua, zeren beraien “benetako” izaera hodeian dago. Eta honek behartzen gaitu pertsonalitate eta nortasun kanonak hausnartzera, telebistak sortzen dituen realitiak, planteatzen dituzte iruzurprogramen garai bat, non azkeneko salaketa “faltsu izatea” da. Izatea eta itxura ematea emanaldi jarraian, guzti hau formula daiteken eta baimentzen den arteko tentsioan.

http://www.minchinela.com/

Doako sarrera lekua bete arte.

«Porno para todos”. Mesa redonda con CAROLINA ABRIL y MAX CORTÉS. Moderador: PACO GISBERT

En los últimos años el porno se ha convertido en un objeto de consumo masivo, gracias a la proliferación de portales gratuitos en internet y la presencia de actores y actrices X en las redes sociales, lo que implica un contacto más directo y personal con los consumidores. «Porno para todos» debatirá sobre las nuevas tendencias del porno actual, marcadas por los «Tubes», o portales de porno gratuito que se financian con publicidad, la interacción del espectador con las actrices en Twitter y a través de las Webcams, y todos los aspectos que el público plantee a Carolina Abril, actriz X, y Max Cortés, actor, director y productor de porno. Moderará el coloquio el periodista e historiador del cine X Paco Gisbert.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

“Porno para todos”. Mahai-ingurua CAROLINA ABRIL eta MAX CORTÉS-ekin. Moderatzailea: PACO GISBERT

Azken urteotan, pornoa kontsumo masiboaren objektua bilakatu da, interneten doako atarien ugaritzearen eta gizon zein emakume X  antzezlarien presentzia sarean dela eta batez ere, honek kontsumitzaileekin harreman zuzenago eta pertsonalagoa dakar. “Porno Guztiontzat” eztabaidatuko du gaur eguneko pornoaren joerak, “Tubes”-engatik edo iragarkiekin finantzatzen diren doako porno atariak, Webcam eta Twitter bitartez ikusleak duen interakzioa emakume aktorekin guztiz markatuta dagoena. Baita ere Carolina Abril X aktorea eta Max Cortés porno aktore, zuzendari eta produktoreari ikusleek planteatzen dizkien edozein aspektu. Paco Gisbert, kazetaria eta X zinearen historialariak mahai-inguru honen moderatzailea izango da.

Doako sarrera lekua bete arte.

NACHO VIGALONDO, RAÚL MINCHINELA, RUBÉN LARDÍN y DANIEL AUSENTE.  “Trash entre amigos”

Ahora que los salones de casa lucen monitores de alta definición y altavoces con surround, el atractivo de ir al cine vuelve a estar en la experiencia compartida. “Trash entre amigos” es un experimento para que las películas comentadas, que fueron el origen mismo del cine, se reformulen en el siglo XXI. Y lo hace con las películas que abundan en el absurdo y en lo extraño, con frecuencia de una manera completamente accidental: el cine de serie Z, el cine Trash. Frente a la película que no cambia, “Trash entre amigos” busca la experiencia irrepetible, en la que todo se modula con la participación del público.

Sr. Ausente –autor de El blog Ausente, teórico del cine y el cómic-, Ruben Lardín – escritor y reputado gourmet de la serie B, con notable bibliografía-, Raúl Minchinela –periodista especializado, responsable de “Reflexiones de Repronto”- y Nacho Vigalondo -cineasta completo- comentan películas en directo, sin pausas ni rebobinados, con la colaboración del público asistente. Allí abundan en los diálogos disparatados, las tramas incongruentes, la realización insensata y todos los argumentos que hacen del cine de bajo presupuesto una fuente inacabable de diversión.

http://minchinela.com/trashentreamigos/

Entrada gratuita hasta completar aforo.

NACHO VIGALONDO, RAÚL MINCHINELA, RUBÉN LARDÍN y DANIEL AUSENTE.  “Trash entre amigos”

Gaur egun etxeko saloiek definizio handiko monitoreak, surround duten bozgorailuak harrotasunarekin erakusten dutela, zinemara joateko erakargarritasuna berriz ere elkar banatzen den esperientzian dago. “Trash entre amigos” “Trash lagunen artean” esperimentu bat da, zinema beraren oinarria izan zen filmei buruzko mintzaketak, XXI. mendean berregiteko. Arraroan eta zentzugabekoan murgiltzen diren pelikulekin egiten du, askotan guztiz ustekabeko era batean: Z taldean sartzen den zinemarekin, Trash zinema. Aldatzen ez den pelikularen aurrean, “Trash lagunen artean” guztia ikuslearen parte hartzearen oinarriarekin, errepika ezin daitekeen esperientzia bilatzen du.

Sr. Ausente -El blog ausente-aren sortzaile, zinemaren teoriko eta umoregilea-, Raúl Minchinela – kazetari espezializatua, eta B taldeko gourmet famatua eta “Reflexiones de Repronto”ren eragilea- eta Nacho Vigalondo – zinemagile osoa- zuzenean komentatuko dituzte filmak, pausa zein atzera bota egin gabe, etorritako ikusleen laguntzarekin. Han burugabeko dialogoak, zentzugabeko tramak, errealizazio zoroak eta dibertimendu iturri agortezina den aurrekontu baxuko zinema pilaka aurkituko ditugu.

http://minchinela.com/trashentreamigos/

Doako sarrera lekua bete arte.

DISCO BAMBINOS

Influenciados por los sonidos de los años 80 y con un espiritu reivindicativo del italo disco Disco Bambinos es la formación musical compuesta por Imanol Costas y Axel Casas. Este dueto donostiarrá harán temblar las pistas de baile. Sus sets están cargados de sintes, melodías pegadizas y ritmos groove que abarcan desde los pelotazos funky de finales de los 70 hasta los modernidades hip house de principios de los 90. El único objetivo de los disco bambinos es hacerte bailar y ya de paso ligar con las nenas.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

DISCO BAMBINOS

80ko hamarkadako soinuen eraginarekin eta italo diskoaren izpiritu aldarrikatzailearekin, Disco Bambino Imanol Costas eta Axel Casas osatzen duten musika talde bat da. Bikote donostiar honek dantzalekuak dardarka utziko ditu. Bere sets-ak sinte-taz , doinu kutsagarriez beterik daude, eta baita ere groove erritmoak, 70.ko hamarkadako zurrutadetatik 90.ko hamarkadaren hasierako hip house modernitateetara zabaltzen direnak. Disco bambino-ren helburu bakarra zuri dantzaraztea da, eta ahal izan ezkero norbait aldera ekarri.

Doako sarrera lekua bete arte.