Select Page

DOMINGO – 13 – IGANDEA

CABECERA TR8
CROMO NOGUERA

“Ultrashow” con Miguel Noguera:

Un monólogo con pasajes improvisados y bifurcaciones inesperadas, a caballo entre la conferencia y la pieza teatral. 75 minutos en los que comparte y explica 40 ideas, ocurrencias, imágenes mentales o pensamientos estéticos, uno tras otro y sin importar demasiado el orden. Una exposición de ejemplos formales que junto con sus comentarios improvisados forman una estética del bromeo.

Entradas: bit.ly/2JcWlPv

“Ultrashow” Miguel Noguerarekin:

Inprobisatutako paisaiaz eta ezusteko bidegurutzez beteriko bakarrizketa, hitzaldiaren eta antzezlanaren erdibidean dagoena. 75 minutuan partekatu eta azaldu egiten ditu 40 ideia, burutazio, irudi mental edo pentsamendu estetiko; bata bestearen atzetik eta ordenari gehiegi erreparatu gabe. Adibide formalen esposizioa da, zeinak, iruzkin inprobisatuen bidez, txantxaren estetika osatzen baitu.

Sarrerak: bit.ly/2JcWlPv

SEPARADOR
PAG-
PAG+