Select Page

ULTRASHOW- MIGUEL NOGUERA

 

ULTRASHOW 2018 (20.30)

Compra de entradas: Kutxabank 

 

Miguel Noguera Lovén (Las Palmas de Gran Canaria, 12 de noviembre de 1979). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona (2002). Resido en Barcelona.

  • Ultrashow: Desde 2004 llevo a cabo el espectáculo Ultrashowen contextos variados (teatros, festivales y museos). En el periodo 2004 – 2011 lo realicé esporádicamente, al margen de mi actividad laboral. A partir de abril de 2011 (con la programación semanal en el Teatreneu de Barcelona) Ultrashow pasó a ser mi principal fuente de ingresos. Actualmente lo represento con periodicidad bimensual en el teatro Goya de Barcelona (desde la temporada ’13-’14) y mensualmente en el teatro Luchana de Madrid (desde la temporada ’17-’18).
  • Libros publicados: En colaboración con Jonathan Millán he publicadoHervir un Oso (editorial Belleza Infinita, 2010), y en solitario Ultraviolencia, Ser Madre Hoy, Mejor que Vivir, La vieja tigresa o el erotismo en la senectud, La muerte del Piyayo y Clon de Kant (los seis con la editorial Blackie Books, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2018 respectivamente).
  • Cine, Internet y televisión: He colaborado como actor en algunos vídeos del dúo de cómicos Venga Monjas y en los filmes Extraterrestre (2011), de Nacho Vigalondo; Diamond Flash (2011), de Carlos Vermut; Mi loco Erasmus (2012), Taller Capuchoc (2014) y Algo muy gordo (2017), de Carlo Padial. Colaboré semanalmente en el programa matinal de Manel Fuentes en Catalunya Radio (2008 – 2013); durante un corto periodo de tiempo fui colaborador satélite del programa Buenafuente (la Sexta, 2011), y durante tres meses, colaborador semanal en el programa Tips (La 2, 2017).

Sinopsis del Ultrashow

En el Ultrashow explico alrededor de unas 30 ideas/ocurrencias/imágenes mentales o pensamientos, uno tras otro y sin importar demasiado el orden. Dura aproximadamente una hora y veinte minutos y siempre estoy solo en escena. Las ideas que utilizo en el espectáculo las selecciono del material de anotaciones y dibujos que elaboro a diario. Es un espectáculo cómico aunque las ideas no tienen porque ser cómicas en sí mismas. Para desarrollar determinadas ideas me valgo de imágenes proyectadas en una pantalla (dibujos propios, imágenes encontradas en Internet y fotografías hechas con el móvil). El tono del discurso puede ser vehemente (como el de un telepredicador o un líder totalitario), y en ocasiones se tornar suave e informal (como el de un estudiante adolescente). Si bien llevo anotados en un papel los títulos de las ideas que quiero comunicar y explico el mismo material durante varios meses, Ultrashow es un monólogo con pasajes improvisados y divagaciones inesperadas, a caballo entre la conferencia y la pieza teatral. El Ultrashow comienza con un breve canto improvisado (cuyo contenido e incidencias comento inmediatamente después de haberlo cantado) y termina con la lectura de un texto de despedida autorreferente.

 

Miguel Noguera Lovén (Las Palmas de Gran Canaria, 1979 Azaroa 12). Arte ederretan lizentziatua Bartzelonako unibertsitatean (2002). Bartzelonan bizi naiz.

. Ultrashow: 2004. urtetik aurrera daramat Ultrashow ikuskizuna mota ezberdinetako tokietan (Antzerki, festibal eta museotan). 2004 eta 2011 urte bitartean noizbehinka egin nuen nire lan aktibitatearekin partekatuz. 2011 ko apiriletik aurrera (Bartzelonako Teatreneu-ren asteroko programazioarekin) Ultrashow-a nire diru sarreren iturri nagusian bilakatu zen. Momentu honetan bi hilabetero egiten dut Bartzelonako Goya Antzerkian (13-14. Temporadatik) eta hilabetero Madrilgo Luchana Antzerkian (17-18. Temporadatik).

  • Argitaratutako liburuak: Jonathan Millán-ekin kolaborazioan “Hervir un Oso” (Belleza Infinita argitaletxea, 2010) argitaratu dut, eta bakarrean Ultraviolencia, Ser Madre Hoy, Mejor que Vivir, La vieja tigresa o el erotismo en la senectud, La muerte del Piyayo y Clon de Kant (seiak Blackie Books argitaletxearekin, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 eta 2018 hurrenez hurren).
  • Zinema, Internet eta Telebista: Aktore gisa, Venga Monjas komiko bikoteen zenbait bideotan parte hartu dut eta ondorengo filmetan: Extraterrestre (2011), Nacho Vigalondo; Diamond Flash (2011), Carlos Vermut; Mi loco Erasmus (2012), Taller Capuchoc (2014) eta Algo muy gordo (2017),  Carlo Padial. Astero parte hartu nuen Manel Fuentes-en goizetako programan Catalunya Radio 2008 – 2013 urte bitartean. Denbora labur batez, Buenafuente-ren programan (la Sexta, 2011) kolaboratzaile izan nintzen eta hiru hilabetez aste kolaboratzaile Tips programan (La 2, 2017).

Ultrashow-aren laburpena

Ultrsahow-ean 30/Idea/Burutapen/Irudi mental edo pentsamendu inguru azaltzen ditut, bata bestearen atzean ordenak asko axola gabe. Hordu bete eta hogei minutu inguruko iraupena du eta beti nago bakarrik eszenatokian. Ikuskizunean erabiltzen ditudan ideak egunero egiten ditudan marrazki eta anotazioetatik hautatzen ditut. Ikuskizun komikoa da, baina ideiak ez dira zetan komikoak izan behar. Zenbait ideia garatzeko proiektatutako irudietaz baliatzen naiz (nik egindako marrazkiak, Interneten aurkitutako argazkiak edota mugikorrarekin egindako argazkiak). Diskurtsoaren tonua sutsua izan daiteke (telepredikari baten modukoa edota aitzindari totalitario batena), eta zenbaitetan tonu formal edo suabea hartu ditzake (ikasle nerabe baten bezalakoa). Naiz eta kontatu nahi ditudan ideien titulua paper batean idatziak daramatza dan, Ultrashow-a inprobisatutako zatiak eta ezusteko dibagazioak ditu, konferentziaren eta antzerki piezaren artean. Ultrashow-a bertan inprobisatutako abesti batekin hasten da (abesti berari buruzko komentario bat eginez abestia bera bukatzean) eta agurtzeko testu auto erreferentzial baten irakurketarekin bukatzen da.